Management informatie

Periodiek verzamelen organisaties veel informatie rondom uitgevoerde activiteiten. Door technische ontwikkelingen krijgen we ook steeds meer toegang tot real-time informatie welke inzage geeft in de situatie zoals het nu is. Om bijvoorbeeld analyses te kunnen uitvoeren, patronen te herkennen of voorspellingen te kunnen doen moeten de gegevens op bruikbare wijze en in de oorspronkelijke vorm beschikbaar zijn.

Software van BREFAS biedt de mogelijkheid om gegevens, met behoud van context, te archiveren en weer te geven via diverse geïntegreerde rapportage mogelijkheden, zoals dashboards, KPI’s en grafieken. Via onze geïntegreerde bewerkingssoftware is het mogelijk om aanvullende management informatie te generen en het leggen van relaties met de gearchiveerde gegevens. Dit biedt sterke voordelen bij het analyseren van de gegevens zoals hoe deze tot stand zijn gekomen, hoe patronen ontstaan en wat de toekomstige verwachtingen zijn.

Hoe betrouwbaar is de data na migratie/conversie bij de overgang naar een nieuw administratief systeem?

Bij de overgang naar een nieuw administratief systeem worden veelal gegevens uit het oude systeem overgenomen. Een belangrijk onderdeel hierin is het controleren en accepteren van de gegevens. Het toepassen van steekproeven is een veelgebruikte methode om op basis van een kleine set aan gegevens de inhoud te controleren en een oordeel te geven over het geheel. Maar voldoet tegenwoordig het gebruik van steekproeven nog wel in relatie tot de hoeveelheid aan gegevens en het gebruik van ongestructureerde gegevens, zoals documenten, beeld en geluid?

Digitalisering van gegevens veroorzaakt een toename in de hoeveelheid en de diversiteit aan gegevens bij de transitie (migratie/conversie) naar het nieuwe systeem. Deze mix legt extra druk op de opdrachtgever om tot een acceptatie te komen, doorlooptijden te beperken, kosten in de hand te houden en mogelijke operationele problemen te voorkomen. Om in dit soort situaties risico’s te beperken wordt er vaak op voorhand gekozen om de scope te beperken tot basis- en operationele gegevens. Maar is dit wel de juist aanpak?

Wij hebben meer dan 19 jaar ervaring op het gebied van adviseren, begeleiden en uitvoeren van transities voor verschillende systemen en branches. Met deze kennis hebben wij door de jaren heen een goed beeld kunnen vormen over wat werkt en wat niet. Het gebruik van gespecialiseerde software in combinatie met geïntegreerde controles is tegenwoordig onmisbaar om de transitie optimaal uit te voeren en de kwaliteit te bewaken. Het belang neemt toe naarmate er ook ongestructureerde gegevens in het spel zijn. Het genereren van meta-data (gegevens over gegevens), op verschillende momenten in het proces, maakt het uitvoeren van controles eenvoudiger en verhoogd de kwaliteit. Een steekproef blijft daarom niet beperkt tot een kleine set aan gegevens en kan eenvoudig worden opgerekt tot een groter bereik. Hierbij maken wij o.a. gebruik van het principe achter blockchain. De brongegevens worden via een piramide structuur automatisch vergeleken met de gegevens in het nieuwe systeem. Afwijkingen zijn hierdoor eenvoudiger te herkennen voor opdrachtgevers.

Ook onze productlijn voor het archiveren van (historische) gegevens hebben wij standaard voorzien van genoemde hulpmiddelen om de opdrachtgever extra te ondersteunen bij de transitie en te besparen op de totale kosten.